قابلیت تشخیص خودکار موضوع

یکتانت سعی می‌کند که تا موضوع محتواهای نمایش‌دهندگان را به صورت خودکار آنالیز کند و در نمایش درست تبلیغات از آن استفاده کند.

برای مشاهده عملکرد سیستم تشخیص موضوعی، مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. متن خود را در فرم زیر وارد کنید و بر روی تشخیص موضوع کلیک‌ کنید. (لطفاً یک متن مناسب و نسبتاً طولانی انتخاب کنید)
  2. منتظر بمانید تا سیستم پس از استخراج موضوعات درون متن، نمودار دسته‌بندی‌های کلی موضوعات مربوط به متن را به شما نمایش دهد.
  3. با کلیک بر روی نمودار میله‌ای(هر ستون) هر کدام از موضوعات می‌توانید زیردسته‌های آن موضوع را مشاهده کرده و دقت سیستم و احتمال تخصیص داده شده برای تشخیص متن را مشاهده کنید.

برای مشاهده قابلیت تشخیص موضوعی متن خود را وارد کنید:

سیستم در حال تشخیص موضوع متن وارد‌شده است. لطفاً منتظر بمانید.

خطایی رخ داده است!