مرور رده

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست

در این مطلب سعی می‌­شود تا بسیار ساده و روان به دیجیتال مارکتینگ چیست پاسخ دهیم، ابزارها و تاکتیک‌های آن را معرفی کنیم، چارچوب دیجیتال مارکتینگ چیست را معرفی کنیم و در نهایت از این بگوییم که وظایف یک مدیر دیجیتال مارکتینگ چیست. دیجیتال…

تبلیغات کلیکی چیست ، همه آن‌چه باید بدانید

در این مطلب سعی شده تا ابتدا با تعریف تبلیغات کلیکی آشنا شویم، هزینه یک کمپین تبلیغات کلیکی چگونه محاسبه می‌شود را بدانیم، مزایا و معایب تبلیغات کلیکی چیست را بدانیم و در نهایت نیز درباره معیارهای سنجش عملکرد یک کمپین تبلیغات کلیکی صحبت…